O nás

O NÁS

Hrales, z.s.

Lesní klub provozuje spolek HraLES, který vznikl v roce 2018. Jedná se o dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů se zájmem o lesní pedagogiku, ochranu přírody, zdravý životní styl a udržování lidových tradic. Cílem spolku je vytvořit prostor pro pobyt dětí a rodičů v přírodě, přispívající k harmonickému vztahu mezi rodičem a dítětem a vývoji dětí v souladu s přírodou. Více o spolku v našich Stanovách.

NÁŠ TÝM

Marie Lejčková

Hlavní koordinátorka HraLESa, předsedkyně spolku a průvodkyně

Vystudovala Provozně-ekonomickou fakultu České Zemědělské Univerzity v Praze, kde se poprvé setkala s teorií ekologického zemědělství a trvale udržitelného rozvoje. Tato témata jí velmi zaujala a ovlivnila v pozdějších důležitých životních rozhodnutích. Krátce po studiích pracovala ve veřejném sektoru a později se realizovala v neziskovém sektoru jako koordinátorka projektu POMOZTE DĚTEM. Poté následovalo narození dětí a rozhodnutí k naprosté změně životního stylu, přestěhování na samotu k lesu, vytvoření rodového statku a snaha o život v souladu s přírodou.

Její tři děti jsou pro ni velkými učiteli, otevřely jí spoustu témat, která si postupně zpracovává. Soužití s nimi ji nasměrovalo ke studiu alternativních výchovných směrů (Respektovat a být respektován, Vychováváme děti a rosteme s nimi, Nevýchova, apod.) a práci s dětmi obecně. Na dětech si cení jejich upřímnosti, bytí v současném okamžiku a kreativity. Moc se jí líbí princip svobodné dětské hry v přírodě, kterou svým dětem hojně dopřává a ráda by, aby ji zažívaly i další děti. Proto tvoří HraLES. I pro ni je pobyt v přírodě s dětmi velmi uklidňující a dává jí pocit svobody a štěstí.

Klára Palíšková

Koordinátorka, průvodkyně dětí

Odjakživa je jí nejlépe venku. Jako malá chodila do skauta. Jejím oborem je zlatnictví a restaurování. V rámci studia na VŠ měla i pár semestrů pedagogiky, kde se nadchla pro různé inovativní směry pedagogiky. Narozením vlastních dětí začala kráčet cestou respektující komunikace. Dává jí smysl podílet se na vzniku komunitního prostoru, kde se budou všichni cítit dobře a který bude děti motivovat k poznávání přírody, krajiny, světa a života.

ZUZKA ŠALPLACHTOVÁ

Průvodkyně dětí

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UK v Praze a dva roky pracovala v oboru jako geochemik. Práce v kanceláři však byla příliš vzdálená jejím touhám, proto se ptala Vesmíru, co je její životní poslání a ten jí odpověděl „lesní školky“. A tak se stalo. Spoluzaložila postupně 3 lesní kluby a ve čtvrtém klubu – Hralese nyní průvodcuje.

Postupně se jí narodily děti Grétka, František a Ester, s nimiž zažívá tu největší školu života. Učí se žít v co největší radosti, klidu a vnitřním naplnění. Snaží se o respektující výchovu (absolvovala kurz Respektovat a být respektován, dovzdělává se v kurzech Dovychovat), navštívila kurz Intuitivní pedagogiky ve švédském Solviku, pro mateřské povinnosti nedostudovala Pedagogiku volného času. V současné době se podílí na tvorbě metodiky Společně s dětmi proti suchu pro 1. stupeň ZŠ a spolupracuje se společností Živá voda, z.s. zabývající se zádrží vody v krajině. 

Od dětství ji to táhne do přírody. Milovala a stále miluje toulky přírodou, cítí se v ní jako doma. Lásku k ní ráda předává ostatním. Nechává děti zakoušet přírodu všemi smysly, bez zatížení obavami a úzkostmi, dovoluje dětem zažívat „bezpečná rizika“ a učí se nechat sebe i děti plně rozvinout volnou hru.

Kamila brůžková

Průvodkyně dětí

Už na vysoké škole nacházela Kamila hluboký smysl v návratu člověka k přírodě, jednoduchosti a tradicím. Vystudovala stavební obor se zaměřením na přírodní materiály a to ji i přivedlo do Českého ráje – kraje plného roubenek. V Turnově se podílela na založení komunitního spolku ZaZemí. S narozením dvou dětí se však její cesta začala ubírat k tématům výchovy. Spolu se svými dětmi tak poznala kouzlo lesních školek a později také waldorfské pedagogiky.

Lucka nováková

Průvodkyně dětí

Pochází z vesnice v Pardubickém kraji, většinu dětství strávila venku, nejraději v lese. Vystudovala sociální pedagogiku a poradenství v Brně. Během studia se blíže seznámila s Montessori a waldorfskou pedagogikou. Po studiu pracovala jako učitelka na 1. stupni ZŠ a vedla školní klub a různé tvořivé kroužky. Nebylo to ale to, co by jí skutečně naplňovalo, vždy jí to táhlo spíše k předškolním dětem a k alternativním pedagogickým směrům. A tak jí náhoda zavedla do HraLESa. Za důležitou považuje volnou hru dětí, učení prožitkem a pobyt v přírodě. Je matkou dvou uličníků, se kterými je pro ní každý den dobrodružstvím. Milují lesy a hory a rádi spolu zkoumají svět kolem.