Příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Během letních prázdnin náš spolek organizuje letní příměstké tábory pro děti vedené zkušenými pedagogy.

V roce 2022 přicházíme s nabídkou dvou tematických příměstských táborů. Nejprve se vydáme do říše indiánů, budeme podnikat výpravy do blízkých i vzdálenějších končin, vyrábět indiánské oblečení, nástroje i obydlí. Skrze moudrost indiánů se naučíme, jak se správně chovat k matce Zemi a také se pocvičíme v základních dovednostech pro přežití v přírodě. Vedoucí tábora: Kamila Slavíková a Marie Lejčková

TÁBOR JE JIŽ OBSAZEN!

Na dalším příměstském táboře si vyzkoušíme, jak se žije zvířátkům. Každý den si představíme jednoho ze zástupců ptáků, savců, plazů, hmyzu i obojživelníků a přeneseme se do jejich přirozeného prostředí, které pořádně prozkoumáme. Nebude chybět ani tvoření a hry na dané téma. Vedoucí tábora: Veronika Vacková, Klára Palíšková

Koncem prázdnin se můžete těšit na příměstský tábor rozvíjející dětskou spiritualitu ČAROHRANÍ. Děti světu věří, nepochybují, že život stojí za to. Největší dary, které může dítě dostat, jsou otevřená mysl, láskyplné srdce a tvůrčí nadšení. Pojďme je v tomto směru podpořit společnými aktivitami, které naše děti podnítí k zamyšlení a pomohou jim rozvinout empatii, důvěru, odpuštění a vnitřní klid. Vedoucí tábora: Hana Kverková, Marcela Krausová

Všechny tábory jsou určené pro děti od 3 do 7 let (výjimky možné po dohodě).

Přihlašujte své děti, prosím, do konce června 2022, a to prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail: info@hrales.cz. Místo Vám bude rezervováno po zaplacení rezervačního poplatku 500,- na účet spolku: 101482248/2250. Zbylou částku (1500,-) je třeba uhradit do konce června.