Příměstské tábory

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY

Během letních prázdnin náš spolek organizuje letní příměstké tábory pro děti vedené zkušenými pedagogy.

V roce 2023 přicházíme s nabídkou dvou tematických příměstských táborů. Nejprve se vydáme do říše indiánů, budeme podnikat výpravy do blízkých i vzdálenějších končin, vyrábět indiánské oblečení, nástroje i obydlí. Skrze moudrost indiánů se naučíme, jak se správně chovat k matce Zemi a také se pocvičíme v základních dovednostech pro přežití v přírodě. Vedoucí tábora: Marie Lejčková a Kamila Brůžková

Na dalším příměstském táboře si zažijeme přírodní živly. Každý den si představíme jeden z živlů a pořádně ho prozkoumáme a užijeme si ho všemi smysly. Nebude chybět ani tvoření a hry na dané téma. Vedoucí tábora: Kamila Brůžková, Monika Crková

Oba tábory jsou určené pro děti od 4 do 6 let (výjimky možné po dohodě).

Přihlašujte své děti, prosím, do konce dubna 2023, a to prostřednictvím kontaktního formuláře nebo na e-mail: info@hrales.cz. Místo Vám bude rezervováno po zaplacení rezervačního poplatku 500,- na účet spolku: 101482248/2250. Zbylou částku (1500,-) je třeba uhradit do konce června.